Ülkücülük|Ülkü|Turan|Ülküm|Turancılık|Türkiye|Ülkücü|Ülkü|Turan|Milliyetçi
  Petrol Yataklarimiz
 
 
 
 
 
Bir geçmişin bir geleceği etkilemesi mutlaktır ki bunun örneğini günümüzde Ülkemizin geçmişten bu yana sömürüldüğünü biliyoruz.
Şöyle ki ülkemizde petrol kaynakları Suriye kaynakları kadar bol,kaliteli fakat bazı devletler ülkemizde derin izler bırakmışlar. 
Bu sömürülme adeti Kanuni Döneminden başlar:
Şarlken Fransa imparatoru  Fransuva'yı yener ve esir alır. Bu dönemde Osmanlı padişahı Kanuni'dir. Fransuva'nın annesi Sultan Süleyman'a mektup yazar ve derhal yardım edilmesini arzu eder. 
Sultan Selim bu mektubu okuduğunda düşünüp bunun bizde faydalı olacağına kanaat verir. 
Büyük bir ordu hazırlanır ağır toplar getirilmez. 1 Viyana Kuşatması bu savaşa isim verilir. Viyana önlerine gelindiğinde Şarlken Kanuni'nin önüne çıkamaz,korkar.
Bunun üzerine esirleri bırakması istenir,bırakılır.
Sultan Süleyman antlaşma yaparak maddeler ekler:
* Fransa'ya Kapitülasyonlar verilecek
....
Bir kaç madde daha vardır ve bu antlaşmanın diğer maddesi ise:
* Bu antlaşma İmzayı atan Sultanların ölümünden sonra biter diye.
Fakat Sultan Süleyman ölür ve kapitülasyonlar 1. Mahmut zamanında sürekli hale gelir.
Zamanla Fransızlar bunu fırsat bilip para karşılığında İngiliz ve İtalyan ticaret gemilerine Fransa bayrağı çeker. Böylece Osmanlı yerli imalathaneler çöker. 
Anadolu artık açık pazar konumundadır.
Küçük Kaynarca Antlaşması: Ruslarla yapılan savaşta sonuç olarak antlaşma imzalanır. Bu antlaşmada toprak kaybederiz. Fakat bundan önemli bir şey vardır.
* Rus ticaret gemilerine gümrük indirimi, Rusya'ya kapitilasyon verilmesi .
Ruslar için uygun görünüp Osmanlı Devleti bunları kabul eder.
Aslında şöyle diyebiliriz: Ekonomik açıdan 1. Mahmut zamanında çöküşe geçtik. Siyasi olarak 1 Ahmet zamanında geçtik..
Ama konumuz ekonoomik çöküşler alakalıdır.
Osmanlı devleti Enver Paşa'nın Nazi tutkunluğu yüzünden Naziler tarafında girer. Nazilerin ordu disiplini ilk başta başarılı zaferlerle çıkar fakat Rusya saldırısı ile bozulup,Osmanlı Devletide tek başına kalınca teslim olmak zorunda kalır,yenik düşer.
Osmanlı Devleti artık hızla çöküştedir. Zaman geçer Franszılar doğu'ya,İç anadolu'ya İngilizler Güney'e,Yunanlılar Batıya,İtalyanlar Akdeniz'e saldırır.fakat bu böyle kalmaz Direniş örgütleri Kuvayı Milliye kurulur baskınlar yapılır,zaman geçer düzenli orduya Mustafa Kemal'le geçilir. Gün olur 1 İnönü zaferi kazanılır. Tez olur Mudanya,İsmet İnönü Derken Lozan Barış Antlaşması imzalnır.
İşte herşey burada başlıyor.
2. Abdülhamid'in Alman yer bilimcilerini Anadolu araştırma emri verir. Sonuç olarak Anadolu'da bir çok petrol kaynağı bulunur. Fakat savaşlar yüzünden işlenemedi,zaman tanınmadı...
Lozan Barış Antlaşmasında bu yanlışa imza altıldı. İngilizler petrol yataklarımıza el sürdürtürmediler. Üstüne bizim topraklarımızdan çıkan ürünü bize sattılar. İŞte bu geçmiş, Şimdi ise aynı yukarıda boşuna yazmadım Geçmiş Geleceği etkiler diye...

     
 
 

 

 
  Bugün 25 ziyaretçi Türk burdaydı! .
 
 

Bu web sitesi ücretsiz olarak Bedava-Sitem.com ile oluşturulmuştur. Siz de kendi web sitenizi kurmak ister misiniz?
Ücretsiz kaydol